رموز مدیریت موفق

– مدیریت موفق یعنی رسیدن به دست آوردهای فوق العاده با به کارگیری افراد معمولی

– مدیر موفق باید این توانایی را داشته باشد که حوزه ای را که گروه می تواند در آن بهترین باشد تعیین کند .

– همه کارها به صورت تیمی انجام می شود نه به صورت فردی . نتیجه کار یک مدیر نتیجه کار تیم اوست .

– در خودتان عمل گرایی و احساس اضطراب برای به انجام رساندن کارها را تقویت کنید .

– سرعت عمل برای موفقیت ضروری است . آن را به دست بیاورید ، بهیود ببخشید و به کار بگیرید .

– برای اینکه در حوزه خود مدیر موفقی شوید ، زودتر سر کار حاضر شوید ، سخت تر کار کنید و دیرتر کار را تعطیل کنید .

– مدام از خودتان بپرسید : ((‌چه کاری است که انجام آن فقط از من بر می آید و اگر آن را به خوبی انجام دهم یک تغییر اساسی به وجود خواهد آمد ؟ ))

– مشخص کنید در چه زمینه هایی قوی هستید و روی زمینه هایی متمرکز شوید که می توانید در آنها نقش اساسی داشته باشید .

– کارها را آسان کنید . مدام دنبال راه هایی باشید که کارتان را سریع تر ، بهتر و آسان تر به انجام بر سانید .

– به تعویق انداختن عمدی را برای کارهای کم ارزش به کار گیرید و انجام آنها را برای مدت نامعینی به تعویق بیندازید .

– کدام مرحله از کار است که شما را محدود کرده و سرعت دست یابی به هدف های اصلی تان را تعیین می کند ؟

– (( هر چیزی را می شود دگردگون کرد . افراد را باید با ارائه الگوی مناسب رهبری کرد . )) راس پروت

– از انجام کارهای غیر مترقبه نترسید . وقتی به پیش می روید ، امنیت شما بیشتر از زمانی است که ثابت ایستاده باشید .

– وضوح و روشنی کلید مدیریت موفق است : هدف های خود را روشن کنید .

– قصد انجام چه کاری را دارید ؟ روش تان چبست ؟

– عمل گرا باشید ! مدیریت یعنی پی گیری کارها . اگر نمی توانید عمل گرا باشید فکر مدیریت را از سرتان بیرون کنید .

– نیروها یتان را متمرکز کنید . ببینید چه کار بخصوصی را بهتر انجام می دهید و بیشتر به آن کار بپردازید .

– انعطاف پذیری در زمان تغییرات بزرگ یکی از ویژگی های ضروری مدیریت است .

– توانایی تصمیم گیری درست بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده موفقیت شماست

پست های مشابه

image-448

ویژگی های یک رئیس خوب

ارسال شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۴

1 تفکر مثبت: رئیس‌های خوب، قدرت روان‌شناسی مثبت‌گرا را می‌دانند و به هر موقعیت به عنوان فرصت یادگیری می‌نگرند. 2 صداقت: رئیس‌های خوب راستگو هستند، آن‌ها در هر شرایطی حتی اگر راستگو بودن آزاردهنده باشد، حقیقت ...

image-429

مدیریت مشارکتی چیست؟

ارسال شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۴

مدیریت مشارکتی چیست؟ مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی ...

image-417

سبک‌های متفاوت رهبری در سازمان‌ها

ارسال شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۴

سبک‌های متفاوت رهبری در سازمان‌ها 1- رهبری اقتدارگرایانه (Autocratic Leadership): در سازمان‌هایی که دچار بحران جدی شده‌اند و نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع دارند و فرآیندهای کاری روتین و غیرتخصصی است، اجرا می‌شود. برای سازمان‌های نظامی این ...