بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۴

بیش فروشی

چگونه کالای خود را بیشتر از فروش ، بفروشیم؟!؟ بیش فروشی بیش فروشی ( up selling) یکی از استراتژی های معروف برای فروش بیشتر است به این معنی که فروشنده سعی می کند علاوه بر محصول و یا خدمت اصلی خود به خریدار محصولات و خدمات جانبی را نیز برای خرید بیشتر پیشنهاد دهد. استراتژی بیش فروشی اغلب باعث می شود که میزان فروش در کسب و کار شما به شکل قابل توجهی افزایش یابد. اجازه دهید نمونه هایی ...

مفاهیم بازاریابی

مفاهیم بازاریابی بازاریابی دیجیتال Digital Marketing : بازاریابی از طریق کانال‌های دیجیتال به‌خصوص اینترنت بازاریابی مستقیم Direct Marketing : بازاریابی مستقیم مخاطبان ، اغلب بدون استفاده از تلویزیون ، رادیو و یا تبلیغات چاپی بازاریابی پاسخ مستقیم Direct Response Marketing : بازاریابی مستقیم و صریح طراحی‌شده برای دریافت پاسخ بازاریابی مخرب Disruptive Marketing : استفاده از ابداعات در کالا و خدمات برای ایجاد بازارهای جدید و تخریب بازار رقبا بازاریابی تنوع Diversity Marketing : بازاریابی گروه‌های مختلف مخاطب بافرهنگ‌های متفاوت بازاریابی ...