چند بار تاحالا شده که در یک جلسه به شما گفته‌شده 'چه ایده خوبی! ، شما باید خیلی سریع برای پیاده سازی آن دست‌به‌کار شوید.' بیشتر وقت‌ها چه می‌شود؟ هیچی!!! بیشتر ایده‌های برجسته مسکوت می‌مانند زیرا شخص، شجاعت، پشتکار، زمان و یا پول برای آغاز کار ندارد و یا بیشتر افراد هم  که دست‌به‌کار می‌شوند، آمادگی لازم را ندارند. بنابراین زمان و پول با ارزش خود را در یک رویای بیهوده هزینه می کنند که به ...