image-76
برای خیلی از کسب و کارها٬ موفقیت در یک جشنواره فروش فصلی٬ اهمیت زیادی در فروش ماهانه یا فصلی دارد. اما چگونه باید یک جشنواره فروش موفق را در یک بازه زمانی کوتاه و طلایی طراحی کنیم؟ در ادامه میخواهیم با اشاره به یک نمونه موفق در برگزاری جشنواره خرید٬ نکاتی که می بایست برای طراحی یک جشنواره به آن ها توجه کنید را در اختیار شما قرار دهیم. شاید اولین قدم را بتوان انتخاب عنوانی جالب ...