اولین گام برای یک فروش خوب ایا مشتری راضی هست؟؟ بخشي از انجام يک فروش خوب، فهميدن اين نکته است که «مشتري در خريدش به دنبال رفع چه نيازي است.» اينگونه تصور کنيد که در ابتدا مشتري در موقعيت A است و با خريد محصول يا سرويس شما مي خواهد به موقعيت B برسد. براي مثال، اگر مشتري يک سرويس تخصصي از شما مي خرد، قصد دارد درآمد خود را افزايش دهد، هزينه ها را کاهش دهد ...